Finansiniai rodikliai | Amber Grid
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Finansiniai rodikliai

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2021 - 2023 m.  I ketv.

 

Nr.

Finansinis rodiklis

2023 m.          1-3 mėn.

2022 m.          1-3 mėn.

2021 m.          1-3 mėn.

 

2023 1 ketv. VS 2022 1 ketv.

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

26.201

27.289

19.190

 

54,2%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

23.534

21.000

9.786

 

138,1%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

6.290

9.508

12.350

 

-23,0%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

2.589

6.145

9.345

 

-34,2%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

1.888

5.256

9.054

 

-41,9%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

321.634

294.680

293.220

 

0,5%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

185.691

183.296

163.884

 

11,8%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

-6.275

17.560

31.269

 

-43,8%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

15.471

12.529

10.908

 

14,9%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

9.077

2.120

12.518

 

-83,1%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

91.227

100.478

121.838

 

-17,5%

12.

EBITDA marža

24,0%

34,8%

64,4%

 

-32,2

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

9,9%

22,5%

48,7%

 

-27,9

14.

Grynojo pelno marža

7,2%

19,3%

47,2%

 

-29,4

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,52

1,30

1,33

 

-2,3%

16.

Nuosavo kapitalo lygis

56,4%

60,1%

54,2%

 

5,8

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,01

0,03

0,05

 

-41,9%

Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų ir prekybos dujomis biržoje sukuriamą turtą ir susijusius įsipareigojimus.

 

Audituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2020 - 2022 m.

 
             

Nr.

Finansinis rodiklis

2022 m.        

2021 m.        

2020 m.        

 

2022 VS 2021

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

98.206

68.595

52.286

 

43,2%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

79.357

45.381

37.337

 

74,9%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

32.036

35.372

26.060

 

-9,4%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

18.130

22.777

14.586

 

-20,4%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

15.665

23.211

18.170

 

-32,5%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

327.526

292.080

283.191

 

12,1%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

183.804

178.040

154.830

 

3,2%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

-884

15.994

23.938

 

-105,5%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

19.768

29.068

24.672

 

-32,0%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

42.960

45.774

91.903

 

-6,1%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

100.962

104.849

119.591

 

-3,7%

12.

EBITDA marža

32,6%

51,6%

49,8%

 

-18,9 p.p.

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

18,5%

33,2%

27,9%

 

-14,7 p.p.

14.

Grynojo pelno marža

16,0%

33,8%

34,8%

 

-17,9 p.p.

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,60

1,11

1,21

 

-

16.

Nuosavo kapitalo lygis

52,3%

56,5%

52,5%

 

-4,2 p.p.

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,09

0,13

0,10

 

-32,5%

Konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų ir biržos dalyvių prekybos dujomis sukuriamą turtą ir susijusius įsipareigojimus.
Rodiklių skaičiavimo formulės:


3. EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymai
6. Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - SGD terminalo lėšų ir biržos dalyvių prekybos dujomis sukuriamas turtas
8. Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - SGD terminalo lėšų ir biržos dalyvių prekybos dujomis sukuriamas turtas - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turto įsipareigojimus bei įsipareigojimus susijusius su SGD terminalo lėšomis ir su biržos dalyvių prekyba dujomis
11. Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
15. Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą bei biržos dalyvių prekybos dujomis sukuriamą turtą / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus įsipareigojimus susijusius su SGD terminalo lėšomis ir su biržos dalyvių prekyba dujomis
16. Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus


AB „Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.